×

Bouwrecht

Onder bouwrecht vallen vrijwel alle rechtsregels die met bouwen te maken hebben. Het bouwrecht kan in twee groepen worden verdeeld: bestuursrechtelijk en civiel bouwrecht. In het bestuursrechtelijk bouwrecht speelt de overheid een belangrijke rol. In het civiel bouwrecht is juist géén rol voor de overheid weggelegd, maar draait het om de verhoudingen tussen (natuurlijke en/of rechts-)personen onderling.

Civiel bouwrecht

VALK. Advocaat houdt zich uitsluitend bezig met civiel bouwrecht. Dit recht is van doorslaggevend belang als het gaat om overeenkomsten van aanneming van (bouw)werk(en), bijbehorende algemene voorwaarden (o.a. UAV 2012, AVA 2013, DNR 2011), een geschil tussen aannemer en opdrachtgever, geschillen met en tussen architecten, aannemers, onderaannemers, geschillen over aansprakelijkheid voor gebreken, bouwtijdvertraging, garanties etc.

Het civiel bouwrecht vormt kortom de juridische rode draad vanaf de fase van verwerving van bouwgrond, de ontwikkeling, het ontwerp, uitvoering van het ontwerp, de oplevering, de eindafrekening, het onderhoud, de garantietermijn, tot ver daarna.

Advocaat voor de bouw

Als bouwrecht advocaat kan VALK. Advocaat u van dienst zijn wanneer u tijdens of na het bouwproces in een juridisch conflict verzeild dreigt te raken. Maar ook als u problemen wilt voorkomen, kan het verstandig zijn om u door een advocaat met specialisatie bouw te laten adviseren. Bijvoorbeeld door uw overeenkomst of algemene voorwaarden te laten screenen of te laten opstellen. Of door juridische angels uit bestekken te laten halen.

Wilt u weten welke voordelen een bouwrecht advocaat u kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op.