×

Overeenkomst

Meestal leggen de deelnemers aan het bouwproces hun afspraken vast in een overeenkomst. Afhankelijk van de inhoud van die afspraken betreft het een:

  • Aannemingsovereenkomst of onderaannemingsovereenkomst
  • Ontwerpovereenkomst
  • Koop-/aannemingsovereenkomst
  • Realisatieovereenkomst
  • Koopovereenkomst
  • Bouwteamovereenkomst

Meer dan een simpele overeenkomst

Meestal blijft het niet bij een simpele overeenkomst, maar worden er algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Of wordt in de overeenkomst verwezen naar projectspecifieke stukken. Denk aan bouwtekeningen, technische omschrijvingen, STABU- of RAW-bestekken, (vraag)specificaties, etc.

Bij een project van enige omvang ontstaat op die manier al gauw een complexe verzameling documenten. Dat maakt het lastig om in één oogopslag te zien welke verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien en waar zich eventuele risico’s bevinden.

Laat uw overeenkomst screenen

U kunt veel trammelant tijdens de bouw voorkomen door de te sluiten overeenkomst met bijbehorende stukken al vóór de start van het project te laten screenen. Een screening houdt in dat VALK. Advocaat in kaart brengt op welke verantwoordelijkheden en/of risico’s u ná het sluiten van de overeenkomst bedacht moet zijn. Het stelt u in staat weloverwogen beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld de beslissing om door te onderhandelen over onderdelen van de overeenkomst die u (te) risicovol vindt. Of om tijdens het bouwproject meer of juist andere risicobeperkende maatregelen te nemen.

Uiteraard kunt u ook bij VALK. Advocaat terecht voor advies bij het opstellen van een overeenkomst.