×

Burenrecht

Bij burenrecht kan iedereen zich wel iets voorstellen. We kennen allemaal het televisieprogramma ‘De rijdende rechter’, waarin het burenrecht veelvuldig aan bod komt. Zo’n televisieprogramma is natuurlijk vermakelijk om naar te kijken, maar wanneer u zelf onenigheid met uw buren heeft dan voelt dat meestal heel onaangenaam. Om slepende discussies te voorkomen, kan het verstandig zijn al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

Burenruzie

Aan een burenruzie kunnen allerlei onderwerpen ten grondslag liggen. De meest voorkomende burengeschillen hebben te maken met:

  • de erfgrens
  • beplanting (afstand van bomen, hagen en heesters tot de erfgrens)
  • grensoverschrijdende bebouwing
  • geluidsoverlast of stankoverlast
  • vensters en balkons (inkijk, recht op privacy)
  • de schutting of scheidsmuur
  • mandeligheid (bijvoorbeeld het onderhoud van een mandelige scheidsmuur)
  • een erfdienstbaarheid (o.a. recht van overpad)
  • afwatering

Goed juridisch advies

Aangezien een goede buur beter is dan een verre vriend heeft het de voorkeur om burengeschillen zonder gerechtelijke procedure op te lossen. Bijvoorbeeld door onderling afspraken te maken en die afspraken schriftelijk vast te leggen. Een goed juridisch advies kan daarbij als uitgangspunt dienen.

Vindt u het lastig om het gesprek met uw buren aan te gaan of bent u bang dat de gemoederen (te) hoog oplopen? VALK. Advocaat kan dit proces voor u begeleiden. En lukt het niet er onderling uit te komen, dan staat VALK. Advocaat u graag bij in een procedure.