×

Casus

VALK. Advocaat is in de loop der jaren met succes betrokken geweest bij de meest uiteenlopende zaken. Zo heeft VALK. Advocaat onder meer:
 • diverse aannemers vertegenwoordigd in procedures over gebreken in het opgeleverde werk, kortingen wegens te late oplevering, afrekeningen van het meer- en minderwerk etc. Deze procedures dienden met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;
 • een leverancier van dakbedekkingsmaterialen geadviseerd in een geschil met de producent en de afnemer over de kwaliteit van de geleverde materialen;
 • een projectstoffeerder vertegenwoordigd in een procedure tegen de producent van vloerlijm naar aanleiding van scheurvorming in de vloeren van een zorginstelling. De procedure diende bij de rechtbank;
 • een projectontwikkelaar geadviseerd in een geschil met een gemeente over de nakoming van een grondovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een woon-/winkelcomplex;
 • een aannemer vertegenwoordigd in een procedure tegen een stichting over de deugdelijkheid van de vloeren van een grootschalig sportcomplex. Deze procedure diende bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;
 • een producent van dakpannen vertegenwoordigd in een procedure tegen een afnemer over de kwaliteit van de desbetreffende dakpannen. Deze procedure diende zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof;
 • een aannemer vertegenwoordigd in een procedure tegen een VvE over uiteenlopende gebreken aan een omvangrijk appartementencomplex. Deze procedure diende bij de rechtbank;
 • een koper van een bedrijfspand geadviseerd in een geschil met de verkoper over het beroep op de financieringsclausule;
 • een architect geadviseerd bij de contractvorming omtrent de renovatie van een school;
 • een ondernemer vertegenwoordigd in een procedure tegen een gemeente over de ontwikkeling/realisatie van een tuincentrum op een (milieu)vervuilde locatie. Deze procedure diende bij de rechtbank;
 • een attractiepark geadviseerd over de noodzakelijke contracten ten behoeve van een grootscheepse renovatie van bijbehorende vakantiewoningen;
 • een particuliere koper vertegenwoordigd in een procedure tegen de verkoper over verborgen gebreken in een aangekochte woning. Deze procedure diende bij de rechtbank;
 • architecten, aannemers, leveranciers van bouwmaterialen en brancheorganisaties geadviseerd omtrent het opstellen en het gebruik van algemene voorwaarden en (model)contracten.

Referenties