×

PRIVACYVERKLARING

VALK. Advocaat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of zij anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VALK. Advocaat verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt VALK. Advocaat?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die VALK. Advocaat van u kan verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website van VALK. Advocaat bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u aan VALK. Advocaat geeft als u bij haar solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die VALK. Advocaat van of over u krijgt of die zij zelf kan verkrijgen en die zij gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgt VALK. Advocaat persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgt VALK. Advocaat uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u VALK. Advocaat een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u de website van VALK. Advocaat bezoekt, een formulier op de website invult, bij VALK. Advocaat solliciteert, uw visitekaartje aan VALK. Advocaat geeft of uit informatie die VALK. Advocaat krijgt tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kan VALK. Advocaat uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die VALK. Advocaat behandelt, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Waarvoor verwerkt VALK. Advocaat persoonsgegevens?

In alle relaties die VALK. Advocaat aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. VALK. Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening:
  VALK. Advocaat verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (o.a. verlenen van juridisch advies, voeren van gerechtelijke procedures of verzorgen van juridische kennisoverdracht).
 • Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels:
  VALK. Advocaat verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • Marketing- en business developmentdoeleinden:
  Om haar klantenkring te onderhouden en uit te breiden kan VALK. Advocaat u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doet VALK. Advocaat ook om de relatie met haar partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.
 • Contactverzoek:
  Op de website van VALK. Advocaat kunt u uw persoonsgegevens achterlaten met het verzoek contact op te nemen. Deze persoonsgegevens gebruikt VALK. Advocaat om op uw contactverzoek te reageren.
 • Gebruik en verbetering van de website:
  Om de inhoud en het gebruik van de website van VALK. Advocaat te volgen en te verbeteren, verzamelt en analyseert VALK. Advocaat het surfgedrag van de bezoekers op de website.
 • Deelname aan events:
  Bij aanmelding voor een van de events van VALK. Advocaat vraagt zij om uw persoonsgegevens. Deze gebruikt VALK. Advocaat om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te sturen.
 • Tevredenheidsonderzoeken:
  VALK. Advocaat vindt het belangrijk om te weten wat u van haar dienstverlening vindt. Daarom kan zij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kan zij u na een bezoek aan een van de events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.
 • Sollicitaties:
  Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vraagt VALK. Advocaat om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met VALK. Advocaat deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaart zij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als VALK. Advocaat in de toekomst opnieuw contact met u wilt opnemen voor een vacature, dan vraagt zij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan voor maximaal één jaar zijn.

Op welke gronden verwerkt VALK. Advocaat persoonsgegevens?

VALK. Advocaat mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt VALK. Advocaat uw persoonsgegevens?

Het kan (nodig) zijn dat VALK. Advocaat uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan onder meer in de onderstaande gevallen c.q. aan de onderstaande derden:

 • om juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld in verband met correspondentie met de wederpartij en bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • externe leveranciers die VALK. Advocaat inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals ICT-leveranciers, accountants of een vertaalbureau;
 • derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de events van VALK. Advocaat.

Derden aan wie VALK. Advocaat uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens VALK. Advocaat, dan sluit  VALK. Advocaat een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelt VALK. Advocaat het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doet zij met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. VALK. Advocaat heeft hier geen invloed op. VALK. Advocaat heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Hoe lang bewaart VALK. Advocaat uw persoonsgegevens?

VALK. Advocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt VALK. Advocaat die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

VALK. Advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact op met VALK. Advocaat via info@valkadvocaat.nl.

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die VALK. Advocaat van u verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, VALK. Advocaat verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. VALK. Advocaat zal beoordelen of zij op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat VALK. Advocaat niet aan uw verzoek kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mocht VALK. Advocaat aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal zij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u indienen via de contactgegevens onder ‘Contact met VALK. Advocaat opnemen’. Teneinde zeker te weten dat VALK. Advocaat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt VALK. Advocaat u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermd(e) pasfoto en BSN-nummer. VALK. Advocaat neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van VALK. Advocaat (www.valkadvocaat.nl) kunnen links en/of knoppen (ook wel buttons genaamd) zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te kunnen delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. VALK. Advocaat houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

VALK. Advocaat houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VALK. Advocaat verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van VALK. Advocaat te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van VALK. Advocaat op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van VALK. Advocaat maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van VALK. Advocaat geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van eventuele links en/of buttons, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. VALK. Advocaat heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Meer informatie over cookies die de website van VALK. Advocaat gebruikt, kunt u vinden in de cookieverklaring die elders op deze website te vinden is. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies in het algemeen en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt VALK. Advocaat een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Contact met VALK. Advocaat opnemen’. VALK. Advocaat is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft VALK. Advocaat dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacyvragen.

Aanpassing privacyverklaring

VALK. Advocaat heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. VALK. Advocaat raadt u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als deze  privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceert VALK. Advocaat dat ook via een duidelijk bericht op haar website. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van VALK. Advocaat (www.valkadvocaat.nl).

Contact met VALK. Advocaat opnemen

Als u meer wilt weten of vragen, klachten of verzoeken heeft over of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door VALK. Advocaat, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen via info@valkadvocaat.nl of VALK. Advocaat, Postbus 5, 5386 ZG Geffen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018.