×

Geschil

De bouwsector staat onder druk en de problemen in de bouw nemen toe: materiaalprijzen stijgen en levertijden zijn lang. En dan is er ook nog het schreeuwend tekort aan vakkundig personeel. Voor uitvoerende partijen zoals aannemers, installateurs en leveranciers. kan het een hele uitdaging zijn om een bouwwerk of product van de juiste kwaliteit, tegen de afgesproken prijs en binnen de afgesproken termijn, (op) te leveren.

Opdrachtgevers begrijpen dat zich tijdens de bouw omstandigheden kunnen voordoen die van invloed zijn op het bouwproces, maar willen niet geconfronteerd worden met onverwachte meerkosten of een bouwtijdvertraging. Laat staan dat zij wensen op te draaien voor problemen die tijdens de bouw aan de zijde van uitvoerende partijen opdoemen.

De (financiële) belangen van uitvoerende partijen en opdrachtgevers lopen kortom sterk uiteen. Vooral als het om technisch complexe of omvangrijke bouwprojecten gaat, waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Een bouwgeschil ligt dan al gauw op de loer.

Advocaat gespecialiseerd in bouwgeschillen

Meestal slaagt u er wel in om het geschil met uw opdrachtgever of aannemer etc. zelf op te lossen. Maar de kans bestaat dat u er een keer niet uitkomt. Wordt het menens dan kan het geen kwaad om op tijd advies in te winnen bij een advocaat die dagelijks over bouwgeschillen adviseert, onderhandelt en procedeert.

VALK. Advocaat is de afgelopen jaren bij de meest uiteenlopende bouwgeschillen betrokken geweest. Daarbij ging het onder meer over:

  • Gebreken in of schade aan het bouwwerk
  • Meer- en minderwerk
  • Materiaal-/productiefouten
  • (Te late) oplevering
  • Wanbetaling
  • Ontwerpfouten
  • (Bank)garanties
  • Het retentierecht
  • Schade en aansprakelijkheid
  • Etc.

Bent u in een bouwgeschil verwikkeld? Neem dan vrijblijvend contact op. Voor meer informatie over zaken die VALK. Advocaat de afgelopen jaren heeft behandeld, klikt u op casus.