×

Soms verzuim zonder schriftelijke ingebrekestelling

Overeenkomstenrecht 11 juli 2023

Een van de vereisten voor de ontbinding van een overeenkomst is dat degene die de overeenkomst niet nakomt in verzuim is geraakt. Dat verzuim ontstaat onder andere door een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Maar soms kan een overeenkomst ook zonder ingebrekestelling worden ontbonden. Dat merkte een installateur die ondanks diverse toezeggingen, na maanden nog steeds geen zonnepanelen had geïnstalleerd.

Een installateur komt met een opdrachtgever overeen dat hij 54 zonnepanelen zal leveren en op het dak van zijn bedrijfspand zal installeren. De opdrachtgever betaalt daarvoor een voorschot van € 19.360. Maar maanden later liggen de zonnepanelen nog niet op het dak. De opdrachtgever ontbindt daarom de overeenkomst. Bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam eist hij terugbetaling van het voorschot. 

Overmacht

De installateur die de zonnepanelen zou leveren en plaatsen beroept zich echter op overmacht: de levering van de systemen voor zonnepanelen heeft vertraging opgelopen. Hij stelt bereid te zijn om het systeem alsnog aan te leggen zodra dit compleet is. Maar volgens de opdrachtgever is geen sprake van overmacht. En ook als dat wel zo was, is dat niet van belang: voor ontbinding is voldoende dat sprake is van een tekortkoming.

Verzuim

De kantonrechter wijst erop dat voor ontbinding vereist is dat de installateur in verzuim is geraakt. Dit verzuim ontstaat onder meer in wanneer de schuldeiser een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar stuurt, waarbij die een redelijke termijn krijgt om na te komen maar waaraan hij dan geen gevolg geeft.

In deze zaak heeft de opdrachtgever geen schriftelijke ingebrekestelling gestuurd, voordat hij de overeenkomst ontbond. Volgens de kantonrechter hoefde hij dit echter ook niet meer te doen. Van belang acht de rechter hierbij dat de installateur die de zonnepanelen zou installeren allerlei toezeggingen had gedaan die hij niet is nagekomen. Steeds weer noemde hij een nieuw probleem, zoals een pijnlijke knie of leveringsproblemen. Zelf nam hij geen contact op met de opdrachtgever en op diens talrijke berichten reageerde hij traag of zelfs helemaal niet. Een bericht met de tekst ‘Ik heb het zelf fout gedaan. Verkeerde order laten afsturen’ was na acht maanden wachten voor de opdrachtgever de druppel, waarna hij de overeenkomst heeft ontbonden. De zonnepanelen zelf liggen dan al enkele maanden bij de opdrachtgever opgeslagen, terwijl een concrete datum voor plaatsing nog niet is gegeven.

Redelijkheid en billijkheid 

Onder deze omstandigheden kon op grond van de redelijkheid en billijkheid een ingebrekestelling achterwege blijven en is de installateur zonder ingebrekestelling in verzuim geraakt, aldus de kantonrechter. Omdat de installateur is tekortgeschoten in de nakoming en in verzuim is geraakt, mocht de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Door die ontbinding ontstaan er voor beide partijen ongedaanmakingsverplichtingen. De installateur moet de aanbetaling terugbetalen aan de opdrachtgever. Zelf mag hij de zonnepanelen terugvragen. 

ECLI:NL:RBROT:2023:3811

Bron: | Bron: | Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:3811 | 04-05-2023 | 12-07-2023 | 11-07-2023

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Of heeft u andere vragen?

NEEM CONTACT OP

Gerelateerde blogs