×

Duidelijkheid over datum inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Overeenkomstenrecht 11 oktober 2023

In juni ontstond er opnieuw commotie over de datum van inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Inmiddels is duidelijk dat invoering van het publiekrechtelijke deel van de Wkb voor verbouwingen (gevolgklasse 1) is opgeschort tot 1 juli 2024. Voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) blijft de ingangsdatum 1 januari 2024. Ook de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek die in de Wkb zijn opgenomen, gaan in per 1 januari 2024. 

Twijfels Eerste Kamer

In juni stuurde de Eerste Kamer een brandbrief naar demissionair minister De Jonge, waarin zij twijfels uitte over verantwoorde inwerkingtreding van de Wkb per 1 januari 2024. De Eerste Kamer opperde de inwerkingtreding van de Wkb los te koppelen van die van de Omgevingswet. 

Ingangsdatum publiekrechtelijk deel Wkb: knip tussen nieuwbouw en verbouw 

Volgens De Jonge voerde het loskoppelen van de Omgevingswet en de Wkb te ver. Om toch gehoor te geven aan de zorgen, met name over een tekort aan kwaliteitsborgers, en de wens om extra waarborgen, besloot hij de ingangsdatum van de Wkb voor verbouwingen met zes maanden op te schorten. Dit betekent dat de Wkb voor verbouwactiviteiten (gevolgklasse 1) in werking zal treden per 1 juli 2024. Voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) blijft de datum van inwerkingtreding 1 januari 2024.   

Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2024

Zoals bekend heeft de Wkb heeft niet alleen gevolgen voor de publiekrechtelijke fase (vergunningen etc.), maar ook voor de privaatrechtelijke fase (realisatie) waar de specialisatie van VALK. Advocaat ligt. In de Wkb is bepaald dat het Burgerlijk Wetboek moet worden gewijzigd. Het gaat om wijzigingen die te maken hebben met aanscherping of invoering van de waarschuwingsplicht, het opleverdossier, de informatieplicht met betrekking tot financiële zekerheid, de 5%-regeling en de aansprakelijkheid van de aannemer. De datum waarop deze wijzigingen van kracht worden verandert niet. Deze is en blijft 1 januari 2024.

Noodzaak tot aanpassing (onder)aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

De wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek dwingen tot aanpassing van  (onder)aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Organisaties als Woningborg, BouwGarant en Bouwend Nederland hebben de modelovereenkomsten en voorwaarden al aangepast of zijn daar druk mee bezig. Gebruikt u eigen aannemingsovereenkomsten of voorwaarden, dan is het verstandig deze tijdig op de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek af te stemmen. VALK. Advocaat is u daarbij graag van dienst. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bron: | 11-10-2023

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Of heeft u andere vragen?
NEEM CONTACT OP

Gerelateerde blogs